Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Intencje mszalne

Od 17.10.2020  do 01.11.2020

 

SOBOTA 17-10-2020

630

1. Za + Łukasza Nakielskiego

2. Za + Alfredę, Bolesława, Bogdana z rodziny Filipowiczów

900

1. Za + Ludwika Kaliszuka w 7 rocznicę śmierci

1800

1. Za + Wiesława Pamulskiego i jego rodziców Janinę i Edwarda

2. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jasia w 11 rocznicę urodzin

3. O życie wieczne dla Krzysztofa Grondkowskiego w 1 rocznicę śmierci

 

NIEDZIELA 18-10-2020

700

1. Za + Bronisławę i Jadwigę Bajuk, Ignacego o Mariannę Kończal

900

1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i świętego Józefa dla Urszuli i Maćka w 14 rocznicę sakramentu małżeństwa

1030

1. W intencji Parafian

2. Za + Leona, Wiktorię, Barbarę, Tadeusza, Józefa i Karolinę Pałac oraz Franciszkę i Stefana Lewczuk

1200

1. Za + Zofię i Wacława Potapczuków w rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Potapczuk, Fijałkowskich, Baj i Zaorskich

1600

1.  Za + Marię, rodziców Julię i Waleriana Ostrowskich

  1800

1. Za + Henryka Chełmickiego w 2 rocznicę śmierci, Józefa, Franciszkę, zmarłych z rodzin Chełmickich i Grondkowskich

 

PONIEDZIAŁEK 19-10-2020

630

1. Za + Walerię Kamińską i Czesława Hamziuka – intencja od dzieci

2. Za + Bogdana Sołoduchę w 14 rocznicę śmierci

900

1. Dziękczynno – błagalna w 39 rocznicę małżeństwa Heleny i Zbigniewa

  1800

1. Za + Andrzeja Kudrzyckiego w 7 rocznicę śmierci

2. Za + Władysława Melańczuka w 12 rocznicę śmierci

3. Za + Jana Kozak i Sławomira Kozak

 

WTOREK 20-10-2020

630

1. Dziękczynno – błagalna w 10 rocznicę urodzin Macieja

2. Za + Antoniego Chwedoruka w 16 rocznicę śmierci

900

1. Za + Stanisława, Karolinę, Władysława i Annę

1800

1. O Boże błogosławieństwo dla Sebastiana w 7 rocznicę urodzin i jego rodziców Agnieszki i Artura

2. Za + Irenę, Danutę, Tadeusza Dutkiewiczów, Jadwigę i Michała Filipiuk, Janinę i Adama Radomskich, Juliannę, Krzysztofa i Jakuba Kwietniewskich

3. Za + Tadeusza Sorokę – od córki z rodziną

 

ŚRODA 21-10-2020

630

1. Za + Ewę Kondratowicz w 30 dzień po śmierci

2. O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia oraz łaskę nawrócenia dla córki

900

1. Za + Celinę, Janinę, Stefanię, Romana, Walerię, Jana z rodziny Wesołowskich

1800

1. W intencjach nowennowych

2. Za + Annę Kowalik – intencja od sąsiadów

3. Za + Aleksandrę i Edwarda oraz zmarłych z rodziny

 

CZWARTEK 22-10-2020

630

1. Za zmarłych z rodziny Mieszuk i Sowa

2.  W intencji mężczyzn by odpowiedzieli na wezwanie Maryi do nawrócenia w naszej parafii i na całym świecie

900

1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Władysława w 4 rocznicę ślubu

1800

1. Za + Jana Utowkę w 20 rocznicę śmierci i Irenę Utowka w 17 rocznicę śmierci

2. Za + Mariana Romaszewskiego

3. Za + Mariana Wawrzyna w 27 rocznicę śmierci i jego rodziców

 

PIĄTEK 23-10-2020

630

1. Za + Zofię i Szymona Danilczuk oraz Janinę i Stanisława Woszczyńskich

2. Za + Marylę (Mariannę) Celej o życie wieczne – od rodzin Łuczków, Kuźma, Mucha i Struskich

900

1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i świętego Józefa dla Julii w 14 rocznicę urodzin, dla Łukasza i ich rodziców

1800

1. Za + Andrzeja i Leokadię Rzeźniczuk

2. Dziękczynno – błagalna o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Marioli i Mariusza w 20 rocznicę małżeństwa i dla ich rodziny

3. O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Haliny w 60 rocznicę urodzin

 

SOBOTA 24-10-2020

630

1. Za + Katarzynę i Kazimierza Sachar oraz Mariannę i Stanisława, Antoniego, Mariannę, Czesława i Helenę

2. Za + Alinę Janicką

900

1. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Mai w 2 rocznicę urodzin

1800

1. Za + Franciszkę w rocznicę śmierci. Za + Seweryna, Stanisława, Halinę Szczepańskich i za ich rodziców

2. Za + Jana i Władysławę Golan oraz ich zmarłe dzieci

3. Za + Jana Guczko w 10 rocznicę śmierci, Jana Guczko w 52 rocznicę śmierci, Jana Kaszewskiego w 44 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Mileszczyków, Brzemowskich i Drozdków

 

NIEDZIELA 25-10-2020

700

1. W intencji dobrodziejów naszej parafii i klasztoru, którzy nas wspierają modlitwą, cierpieniem i ofiarami, o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla nich i ich rodzin

900

1. O Boże błogosławieństwo, opiekę Najświętszej Maryi Panny i dary Ducha świętego dla Michała w 15 rocznicę urodzin, Wiktorii w 11 rocznicę urodzin i ich rodziców

1030

1. W intencji Parafian

2. Za + Zofię, Stanisława, Tadeusza, Franciszkę, Stanisława, Henryka Turowskich, Franciszkę, Józefa, Franciszka Topolskich i Marię Wegierę z domu Topolską

1200

1. Za + Henryka Borówkę w 3 rocznicę śmierci i jego rodziców oraz Kazimierę i Bronisława Głowackich

1600

1.  Dziękczynno – błagalna o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Maćka w 12 rocznicę urodzin i Gabrysi w 2 rocznicę urodzin

  1800

1. Za + Franciszka, Franciszkę, Edwina Polkowskich

 

PONIEDZIAŁEK 26-10-2020

630

1. Za + Andrzeja w 21 rocznicę śmierci i Marię Orzechowską oraz zmarłych rodziców z obojga stron

2. Za + Stanisława Bielińskiego

900

1. Dziękczynna za 20 alt małżeństwa dla Anny i Krzysztofa z prośbą o dalszą opiekę

  1800

1. W 35 rocznicę ślubu Andrzeja i Marzeny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego życia

2. Za + Tadeusza Bajuka

3. Za + Różę Czerwińską w 1 rocznicę śmierci

 

WTOREK 27-10-2020

630

1. Za + Tadeusza Kondratiuka – od chrześnicy wraz z rodziną

2. Za + Antoniego i Helenę oraz Barbarę

900

1. Za + Tadeusza Sorokę

1800

1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ireny w 74 rocznicę urodzin

2. Za + Annę Romaniuk w 15 rocznicę śmierci i jej rodziców

3. Za + Tadeusza, Antoniego i Annę Lipka

 

ŚRODA 28-10-2020

630

1. Za + o. Tadeusza Kubika w rocznicę śmierci

2. Za + Tadeusza, Andrzeja, Józefa i zmarłych z rodziny Wysockich

3. Za + Tadeusza Rabczewskiego w 30 dzień po śmierci

900

1. Za + Tadeusza Kaliszuka

  1800

1. W intencjach nowennowych

2. Za + Stanisława Ciepałowicza

3. Za + Tadeusza Pogonowskiego i zmarłych z rodzin Pogonowskich i Orenczuków

 

CZWARTEK 29-10-2020

630

1. Za + Stefana Senia oraz wszystkich zmarłych z rodzin Seń i Szepel

2.  Za + Anastazję Gontaruk – intencja od sióstr tajemnic różańcowych

900

1. Za + Barbarę Tajchert

1800

1. Za + Janusza Łubkowskiego w 2 rocznicę śmierci

2. Za + Tadeusza Perutę, jego rodziców i rodzeństwo

3. Za + Zofię i Jana Husarków w rocznice śmierci oraz ich rodziców

 

PIĄTEK 30-10-2020

630

1. Za + Krzysztofa Zarczuka w 5 rocznicę śmierci

2. O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i świętego Józefa dla Lidii Kawiak w 18 rocznicę urodzin

900

1. Za + Jadwigę Bajuk w 6 rocznicę śmierci i Bronisława Bajuka

1800

1. Za + Jana Stafaniuka w 9 rocznicę śmierci

2. O chwałę Nieba dla + Władysława i Władysławy Kulas

3. Za + Łukasza Książek w 8 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

 

SOBOTA 31-10-2020

630

1. Za + Krystynę Kowalewską o życie wieczne

2. Za + Mirosława Jakubka

900

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Tadeusza

1800

1. Za + Agnieszkę, Romualda, Wiktorię i Tomasza Żukowskich i zmarłych z rodzin Ciepałowicz i Zymkowskich

2. Za + Leopolda Cenkałę w 34 rocznicę śmierci i Zofię Cenkała oraz Mariannę Mazurkiewicz w 8 rocznicę śmierci

3. Za + Agnieszkę, Romualda, Andrzeja Żukowskich, zmarłych z rodziny i Stanisława Nowaka

 

NIEDZIELA 01-11-2020

700

1. Za + Andrzeja Olszewskiego w 5 rocznicę śmierci

900

1. O miłość, zgodę, jedność i Boże błogosławieństwo w budowaniu rodzin na fundamencie Ewangelii – od Róż Różańcowych przy parafii św. Ludwika

1030

1. W intencji Parafian

1200

1. Za zmarłych spoczywających na cmentarzu i z naszej parafii

1600

1.  Za + Seweryna Szuma

  1800

1. Za + Genowefę

 


powrót