Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Zaproszenie na koncert do Paulinów we Włodawie

19. 11. 2017

Zaproszenie

Klasztor OO. Paulinów we Włodawie zaprasza na koncert muzyki dawnej, który odbędzie się we włodawskim kościele św. Ludwika w dniu 19 listopada 2017 r. o godz. 19.00. W programie utwory czeskiego kompozytora o. Justa Caspera SchP (1717-1760) w wykonaniu warszawskiego zespołu muzyki dawnej LA TEMPESTA pod dyr. Jakuba Burzyńskiego. Wstęp wolny.

 

O. Just ( Józef Franciszek) Caspar  SchP (1717-1760)

     Urodził się w 1717 r w Czechach. W młodości studiował teologię moralną w gimnazjum pijarów w Podolińcu na Spiszu, a także w gimnazjum jezuitów w Pradze. Do zgromadzenia pijarów wstąpił w 1737 r. jako wykształcony muzyk. Od 1741 r. pracował w klasztorze swego zakonu w Warszawie, a w latach 1744 – 1757 podejmował działalność w pijarskich klasztorach  prowincji niemieckiej jako duszpasterz, kompozytor i profesor muzyki. W 1757 r. osiadł ponownie w Warszawie, gdzie kierował kapelą muzyczną przy kościele pijarów i jako profesor muzyki w słynnym Collegium Nobilium. Zmarł w 1760 r. w Warszawie. W pośmiertnych wspomnieniach napisano, że „wstąpiwszy do zakonu ze znajomością muzyki, w niej dzięki pilnym ćwiczeniom w nowicjacie i po ślubach także czynił postępy, że był zaliczany do najznakomitszych owej sztuki mistrzów”.

       Jego twórczość kompozytorska to przede wszystkim muzyka liturgiczna, a więc msze, nieszpory, litanie i arie. W jego utworach obecne są zarówno cechy stylu późnobarokowego, jak i wczesnoklasycznego, w dużym stopniu nawiązujące do popularnej w tamtej epoce muzyki neapolitańskiej.

         Od kilku lat badania nad życiem i spuścizną tego zapomnianego kompozytora prowadzi dr Marcin Konik. Dzięki odkryciom tego badacza możemy dziś powiedzieć, że o. Just Caspar „to jeden z najbardziej interesujących kompozytorów pierwszej połowy XVIII w., który działał na terenie Rzeczypospolitej” (prof. Alina Mądry). Utwory o. Justa Caspara zachowały się w zbiorach licznych ośrodków kościelnych, m.in. w Archiwum Muzycznym Jasnej Góry, a są to: Dixit Dominus, Missa Pastoricia oraz Litania de S. Hilarii. Po ponad 200 latach całkowitego zapomnienia zabrzmią one w kościele św. Ludwika we Włodawie podczas koncertu muzyki dawnej w niedzielę 19 listopada 2017 r. o godz. 19.00. Utwory o. Justa Caspara SchP zaprezentuje znany warszawski Zespół Muzyki Dawnej LA TEMPESTA pod dyrekcją Jakuba Burzyńskiego.

         Koncert ten odbędzie się w ramach IV Festiwalu Musica Claromontana pod patronatem O. Arnolda Chrapkowskiego, generała paulinów, i o. Mariana Waligóry, przeora klasztoru na Jasnej Górze. Realizacja tego przedsięwzięcia stała się możliwa dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz dzięki zabiegom i życzliwości o. dr. Nikodema Kilnara OSPPE, prezesa Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska.

 

                                               Mieszkańców Włodawy oraz wszystkich miłośników muzyki dawnej

                                                                                    serdecznie zapraszają

                                                                                Ojcowie paulini z Włodawy

 


powrót