Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Ogłoszenia

 29 marca 2020

  .                                                   Ogłoszenia duszpasterskie

                                            V niedziela Wielkiego Postu

                                                     29 marca 2020 r.

1.   Przeżywamy wszyscy bardzo trudny czas epidemii, która w błyskawicznym tempie rozwija się w różnych państwach Europy i świata, w tym także w naszej Ojczyźnie. Wiemy już, że Episkopat Polski i biskupi diecezji, w tym również nasz biskup K. Gurda, udzielili wiernym dyspensy od fizycznego uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. W ostatnim komunikacie ks. biskup wyjaśnia, że w obecnej sytuacji absencja na Mszy św. niedzielnej nie jest grzechem mocą udzielonej dyspensy. Jednocześnie przypomina, że „wierni korzystający z dyspensy są zobowiązani do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub w internecie”.

 

2. W związku z tym prosimy osoby, zwłaszcza starsze i słabego zdrowia, o pozostanie w domach i udział we Mszy św. poprzez transmisje w radio i telewizji. Z naszego kościoła są transmisje Mszy św. o 6.30, 9.00 i 18.00 w internecie. W niedziele można się z nami łączyć ta samą drogą o godz. 6.30, 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 16.00 i 18.00. Każdego dnia jest również transmitowana modlitwa różańcowa o godz. 20.30. W piątki Wielkiego Postu, po Mszy św. wieczornej transmisja Drogi Krzyżowej z naszego kościoła.

 

3.  Zgodnie z ostatnimi wymogami prawnymi w każdej Mszy św., ze względu na bezpieczeństwo, może uczestniczyć najwyżej 5 osób, z wyłączeniem celebransa, służby liturgicznej i spowiedników.  Pierwszeństwo wśród uczestników liturgii mają osoby, które zamówiły intencje na daną godzinę.     

    Przy wejściu do kościoła będzie czuwać osoba, której zadaniem jest regulowanie liczby uczestników.  W przypadku odmowy wpuszczenia do kościoła prosimy o dostosowanie się do tego zarządzenia w sposób bezdyskusyjny. Musimy mieć świadomość poważnych konsekwencji karnych za lekceważenie prawa o podwyższonych rygorach obowiązywalności.

 

4.  Kościół św. Ludwika jest dostępny każdego dnia dla modlitwy indywidualnej. Będzie codzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu w godz. 17.00 – 18.00. Do sakramentu pojednania i pokuty można będzie przystąpić podczas każdej Mszy św. i w godz. 15.00 – 18.00. Będzie również możliwość spowiedzi – po wcześniejszym zgłoszeniu -  poza konfesjonałem, w sali klasztornej specjalnie przygotowanej pod względem sanitarnym.

 

5.   Zapraszamy do uczestnictwa w naszych rekolekcjach parafialnych poprzez internet w dniach 2-5 kwietnia. Prowadzić je będzie o. Paweł Stępkowski z sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie. Transmisje Mszy św. z naukami rekolekcyjnymi o godz. 6.30, 9.00, 16.00 i 18.00.

 

6.     Od poniedziałku 30 marca do odwołania, w dniach pogrzebów cmentarz parafialny będzie zamknięty od rana do zakończenia celebracji pogrzebowych. Przypominamy, że w obrzędzie pogrzebu może brać udział najbliższa rodzina – do 5 osób.

 

7.    W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca, ale ze względu na zagrożenie epidemiczne, wizyta duszpasterska chorych będzie się odbywać tylko na telefoniczne wezwanie. W I sobotę Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi o godz. 9.00.

 

8. W przyszła niedzielę, 5 kwietnia, nie będzie spotkania Róż Różańcowych, w kwietniu prosimy o kontynuowanie odmawiania tajemnic z miesiąca marca.

 

9.  Na tacę niedzielną możemy złożyć ofiary do koszyków znajdujących przy ławkach w nawie głównej. Dzisiaj taca na spłatę kolejnej raty kredytu. Dziękujemy za ofiary dzisiaj złożone, a także składane na bieżące potrzeby parafii. W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne Caritas oraz duży wybór kartek świątecznych.

 

10.  Polecajmy miłosierdziu Bożemu zmarłych śp. Krzysztofa Remiś i śp. Henryka Kuźma, jak również zmarłych wskutek szerzącej się epidemii: Wieczny odpoczynek...


powrót