Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura Chełm - CMENTARZ PARAFIALNY WE WŁODAWIE

Wytyczne WUOZ w Lublinie, Delegatura Chełm, dotyczące wykonywania wszelkich prac na zabytkowym cmentarzu parafialnym we Włodawie.      

Wykonanie na zabytkowym cmentarzu nowych nagrobków powinno być prowadzone w zgodzie z następującymi warunkami:

 • Nagrobki powinny być dostosowane do wysokości sąsiednich (nie mogą przewyższać sąsiednich);
 • Kolorystyka stonowana
 • Materiały naturalne i historyczne
 • Kształty nowych nagrobków proste, z niewielkimi elementami dekoracyjnymi – nie powinny dominować nad nagrobkami historycznymi
 • Konieczne jest przedstawienie we wnioskach bardziej szczegółowych wizualizacji, tzn. zwymiarowanych projektów (rzutów) nowych nagrobków oraz inwentaryzacji grobów do usunięcia i samych kwater grobowych – w miejscu wymiany pomników;
 • Należy dążyć do odtwarzania nagrobków w kształtach zbliżonych do istniejących wcześniej w danym miejscu;
 • Nie jest możliwe utwardzenie otoczenia nagrobka kostką brukową lub płytami
 • Dopuszczalne jest utwardzenie otoczenia nagrobka żwirem, ale z poziomem dostosowanym do istniejącego poziomu terenu, bez obrzeży;
 • Nagrobki powinny swoim rozmiarem być dostosowane do rozmiaru komory grobowej i nie powinny przekraczać wymiarów dotychczas istniejących;
 • Wskazane jest zachowanie wygodnych i bezpiecznych przejść pomiędzy nagrobkami – minimum 50 cm pomiędzy rzędami
 • Nie jest dozwolone wbudowywanie wygrodzeń, ławek i składanych siedzisk przy grobach;
 • Powyższe obostrzenia dotyczą nagrobków o cechach typowych – „katalogowych”, natomiast w przypadku opracowywanych indywidualnie projektów architektonicznych lub rzeźbiarskich o wysokich wartościach architektoniczno – estetycznych, dopuszczalne są bardziej oryginalne formy projektów nowych nagrobków.

 

Ten sposób projektowania nowych nagrobków oraz prowadzenia przy nagrobkach powinien zapewnić zachowanie wartości historycznych i walorów kompozycyjnych zabytkowej nekropolii.

 

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Mgr Paweł Wira Kierownik Delegatury w Chełmie


powrót