Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie

Drogi Seniorze!
Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! 


Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11,
która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. 
Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.


Program „Wspieraj Seniora” polega na dostarczeniu niezbędnych produktów np. artykułów spożywczych, środków higieny osobistej itp., do domu seniora.

Senior może również prosić o pomoc np. w wyprowadzeniu psa lub w sprawach urzędowych pod warunkiem, że ich zakres nie wymaga upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych.

Usługa nie obejmuje pomocy w sprzątaniu mieszkania.

Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.


Ważne!
Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.
Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z seniorem.
Pomoc w postaci usług, np. pomoc w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.


REALIZATOR PROGRAMU:
Za realizację programu na terenie miasta Włodawa odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.
Pomocy Seniorom będzie udzielał wyznaczony pracownik Ośrodka.


OKRES REALIZACJI PROGRAMU: DO 31 GRUDNIA 2020 r.


ODBIORCY PROGRAMU:

‒ Osoby powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii;

W szczególnych przypadkach, z pomocy może skorzystać osoba poniżej 70 roku życia, np. w przypadku braku możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu jej zdrowia oraz jej sytuacji rodzinnej i społecznej.


Ważne!
Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej

w wieku 70 lat i więcej.


SPOSÓB ZGŁASZANIA POTRZEB:


KROK 1. Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

‒ Podczas rozmowy zgłoś, że zdecydowałeś się zostać w domu. WAŻNE! Zapisz datę i godzinę, kiedy dzwoniłeś.

‒ Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.

‒ Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże Twoją prośbę o pomoc do właściwego ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.


KROK 2.

‒ Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. WAŻNE! Weryfikując zgłoszenie poda datę i godzinę, kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie ustali, w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.


  • Podczas rozmowy telefonicznej pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
  • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.


KROK 3.

‒ Odwiedzi Cię osoba, którą ośrodek pomocy społecznej wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko.

WAŻNE! W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów pamiętaj o przekazaniu pieniędzy przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania środków pieniężnych następuje zgodnie z ustaleniami podczas pierwszego (telefonicznego) kontaktu z Tobą.

‒ Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z osobą, która skontaktuje się z Toba osobiści, tj.: załóż maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.


KROK 4.

‒ Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, tj. załóż maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.


PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!


W wyjątkowych sytuacjach, jeśli senior jest w wieku 70+ i wymaga wsparcia, pomoc może zostać zrealizowana w ramach Programu po bezpośrednim kontakcie seniora z ośrodkiem pomocy społecznej.


Telefon kontaktowy do MOPS we Włodawie:  82/ 57 21 321


Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11


Link: https://www.mops.wlodawa.eu/

                                                                                                 


/-/ Anna Borkowska-Łuć

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie


powrót