Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Posługa Kapelana w SP ZOZ we Włodawie

Posługa duszpasterska kapelana w szpitalu odbywa się w niedziele i uroczystości od godz. 10:30, oraz w środy od godz. 10.00, oraz na każde wezwanie, niezależnie od pory dnia na nr 693 261 811 o. Grzegorz (osobisty kapelana) lub 82 572 13 66 (klasztorny). W czasie posługi udzielana jest Komunia św. oraz (na prośbę chorego) Sakrament: Pojednania i Namaszczenia Chorych.

zobacz więcej

Namaszczenie chorych

Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus wielką troską otaczał chorych w ich potrzebach cielesnych i duchowych oraz że to samo polecił czynić swoim wiernym. Szczególnym wyrazem tej troski jest ustanowiony przez Niego a ogłoszony w Liście św. Jakuba sakrament namaszczenia, którego Kościół udziela swoim członkom przez namaszczenie i modlitwę kapłanów polecając chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, by ich dźwignął i zbawił (por. Jk 5,14-16). Nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa (por. Rz 8,17) , przysparzali dobra ludowi Bożemu.

zobacz więcej

Wiatyk

Przy przejściu z tego życia do wieczności człowiek wierzący zostaje umocniony Wiatykiem Ciała i Krwi. Chrystusa i otrzymuje zadatek zmartwychwstania, zgodnie ze słowami Pana: "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 54). O ile to możliwe, Wiatyk należy przyjmować podczas Mszy św., by chory mógł otrzymać Komunię św. pod dwiema postaciami, a także i z tej przyczyny, że Komunia św. przyjmowana jako Wiatyk jest szczególnym znakiem uczestnictwa w tajemnicy śmierci Pana i Jego przejścia do Ojca, sprawowanej w Ofierze Mszy św.

zobacz więcej