Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Posługa Kapelana w SP ZOZ we Włodawie

Posługa duszpasterska kapelana w szpitalu odbywa się w niedziele i uroczystości od godz. 10:30, oraz w środy od godz. 10.00, oraz na każde wezwanie, niezależnie od pory dnia na nr 691 950 466 (osobisty kapelana) lub 82 572 13 66 (klasztorny). W czasie posługi udzielana jest Komunia św. oraz (na prośbę chorego) Sakrament: Pojednania i Namaszczenia Chorych.

Chorzy, którzy przyjęli Sakrament Namaszczenia Chorych otrzymują poświadczenie przyjęcia tego sakramentu. Poświadczenie to powinno pozostać przy chorym w czasie jego pobytu w szpitalu. Chorzy, którzy przyjęli Sakrament Chorych w domu lub w innym szpitalu winni o tym poinformować kapelana, ewentualnie mieć przy sobie poświadczenie.

Rodzina lub opiekunowie chorego, (zwłaszcza tego, który ma trudności w komunikowaniu się), winni skontaktować się z kapelanem.

Msza św. jest sprawowana w Kaplicy Szpitalnej, która znajduje się w bloku Oddziału Wewnętrznego (w pomieszczeniach piwnicy), w niedziele i uroczystości o godz. 12.00.

Posługiwanie w Hospicjum Włodawskim odbywa się w te same dni co i w szpitalu. Natomiast Msza św. jest sprawowania w pomieszczeniach Hospicjum o godz. 15.00 w niedziele i uroczystości. Wskazana jest również obecność rodziny przy łóżku chorego w czasie Mszy św. podczas której mogą po raz drugi przystąpić do Komunii św. Chorzy, którzy nie mogą opuścić łóżka, mają możliwość uczestniczenia we Mszy św. poprzez odbiornik telewizyjny.


powrót