Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Wizyta u chorych

W parafii św. Ludwika we Włodawie jest praktykowane odwiedzanie chorych w Pierwsze Piątki Miesiąca, którzy wcześniej zgłosili taki zamiar. Podczas nawiedzenia jest udzielana Komunia św., w razie potrzeby -  Sakrament Pojednania, a gdy jest stan chorego ciężki i wyraża zgodę - Sakrament Namaszczenia Chorych.

Chorzy, którzy pragną skorzystać z tej posługi, winni zgłosić swój zamiar osobiście lub telefonicznie (82 572 13 66) w kancelarii parafialnej lub w zakrystii. Dojazd do chorych odbywa się we własnym zakresie duszpasterzy.

Wymagana jest obecność i przygotowanie chorego w domu na czas wizyty.