Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Oaza

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nienależący do niego – opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i pozostawanie w jedności z Kościołem powszechnym.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). ŻYCIORYS.

Ruch Światło - Życie Rejon Włodawa.

Animatorzy (Diakonia):

Dorota Torbicz

 

Małgorzata Terlecka

 

Alicja Maryńczak

 

Ewelina Kordaczuk

 

Alicja Karpiuk

 

Julia Kurec

 

Julia Krzemińska

 

Michał Iwaniuk

 

Bartosz Chorąży

 

Paweł Sadowski

 

O. Szymon Zaufal - moderator

 

I oczywiście nasza Diakonia studiująca :)

 

Weronika Iwaniuk

 

Magdalena Terlecka

 

Justyna Żak

 

Zuzanna Cenkała

 

Ewelina Hernas

 

Sylwia Łukaszewicz

 

Benedykt G. Łukaszewicz

 

Magdalena Czerniak

 

Mateusz Kolasa - WSD Siedlece

 

Jakub Sadowski

 

Piotr Boguszewski - nowicjat OSPPE

 

Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku