Parafia Świętego Ludwika we Włodawie




Oaza

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół.

Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

Znakiem Ruchu Światło-Życie jest symbol i słowa ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu to foska.

Struktura Ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła. Małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługę wraz z zespołem diakonii. Odpowiedzialność za Ruch podejmują zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nienależący do niego – opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formację uczestników Ruchu i pozostawanie w jedności z Kościołem powszechnym.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954. Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz – rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”.

Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (24 III 1921 – 27 II 1987). ŻYCIORYS.

Ruch Światło - Życie Rejon Włodawa.

Animatorzy (Diakonia):

Dorota Torbicz

 

Małgorzata Terlecka

 

Maja Hernas

 

Magdalena Czerniak

 

Alicja Maryńczak

 

Mateusz Kolasa

 

Jakub Sadowski

 

Ewelina Kordaczuk

 

Alicja Karpiuk

 

Julia Kurec

 

Julia Skrzyńska

 

Julia Krzemińska

 

Piotr Boguszewski

 

Michał Iwaniuk

 

Bartosz Chorąży

 

Paweł Sadowski

 

Michał Sławiński

 

O. Bernard Wulczyński - moderator rejonowy

 

I oczywiście nasz Diakonia studiująca :)

 

Weronika Iwaniuk

 

Magdalena Terlecka

 

Justyna Żak

 

Zuzanna Cenkała

 

Ewelina Hernas

 

Sylwia Łukaszewicz

 

Benedykt G. Łukaszewicz

 

Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku