Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Sakrament Chrztu w Parafii Św. Ludwika

Chrztu udziela się z reguły w drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 10.30
oraz w soboty po Mszy Świętej o godzinie 9.00 lub 18.00

Do kancelarii parafialnej zgłaszają się rodzice dziecka mającego przyjąć chrzest najpóźniej miesiąc przed planowanym chrztem, z następującymi dokumentami:

a) z aktem urodzenia dziecka i dowodami osobistymi

b) z zaświadczeniami chrzestnych jeśli nie są z parafii św. Ludwika

c) świadectwem ślubu kościelnego

d) rodzice przedstawiają dane chrzestnych proboszczowi do akceptacji

e) gdy chrzestnymi jest młodzież ucząca się w szkole gimnazjalnej i średniej przedstawiają zaświadczenia, że uczęszczają na katechizację z opinią katechety o zachowaniu się na lekcjach religii.

Przed udzieleniem chrztu św. rodzice dziecka oraz chrzestni powinni uczestniczyć w 4 katechezach chrzcielnych. Termin tych katechez ustala się przy zgłoszeniu dziecka do chrztu lub jest podawany do publicznej wiadomości w ogłoszeniach parafialnch. W 2018 roku to 4 pierwsze niedziele w miesiącach: lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu, październiku i grudniu. Po Mszy Świętej o godzinie 18.00 w klasztorze.

Rodzice chrzestni mają być praktykujący i żyjący zgodnie z wymaganiami wiary Kościoła rzymsko-katolickiego i być gotowymi, aby w razie potrzeby mogli wychowywać dziecko zgodnie z wiarą, w której dziecko zostało ochrzczone (rodzicami chrzestnymi nie mogą być ludzie rozwiedzeni, niepraktykujący, żyjący w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego, innego wyznania i małoletni, osoby pozostające w niesakramentalnym związku małżeńskim). 


powrót