Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Prezentacja książki

W ramach XVI Festiwalu Trzech Kultur we Włodawie (17-20 09 2015 r.) w dniu 18 września odbyła się prezentacja książki pt. „Pamiętniki z dziejów miasta i włodawskiej parafii - 1913–1919”. Spotkanie odbyło się w budynku tzw. Małej Synagogi we Włodawie. Udział w nim wzięli włodawscy miłośnicy historii, uczniowie miejscowych szkół średnich, oraz liczni uczestnicy imprez festiwalowych z różnych miast Polski.

Autorem zamieszczonego w publikacji tekstu jest ks. Ludwik Romanowski, dziekan i proboszcz parafii św. Ludwika we Włodawie w latach 1910–1919. Książkę przygotowano na podstawie rękopisu kroniki parafii włodawskiej, znajdującego się obecnie w archiwum parafialnym w Lubieniu. Opracowania merytorycznego książki dokonali o. Dariusz Cichor OSPPE i włodawski historyk Mariusz Czuj. Książka opowiada o dziejach życia kościelnego miasta Włodawy od czasów lokacji miasta w XVI wieku aż do czasów I wojny światowej i początków niepodległego bytu Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r. Szczególnie interesująca jest ostatnia część owych zapisków. Ks. Ludwik Romanowski, opowiada w niej o przemianach politycznych, społecznych i religijnych we Włodawie w okresie niewoli rosyjskiej i okupacji niemieckiej, a także o miejscowych uwarunkowaniach narodowościowych i wyznaniowych u progu odzyskanej przez państwo polskie niepodległości. Autor uczynił to na podstawie osobistych doświadczeń w okresie swego pasterzowania w parafii Św. Ludwika. Zapiski ks. Ludwika Romanowskiego jawią się jako ważne źródło historyczne w prowadzeniu prac badawczych nad dziejami Włodawy.


powrót