Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Bierz i czytaj Komentarze do Ewangelii

"Spełniam to, co mi zostało polecone, posłuszny przykazaniu Chrystusa mówiącego: "Badajcie Pisma" oraz: "Szukajcie, a znajdziecie"; bo nie chcę usłyszeć tego, co On powiedział Żydom: "Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej". Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą; otóż ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy i mądrości Bożej. A zatem nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa."

Te słowa Św. Hieronima zostały dobrze odczytane przez braci z Paulińskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Radość ze spotkania z Chrystusem Słowem jest tak wielka i wspaniała, że nie chcąc jej zatrzymywać tylko dla siebie bracia pragną dzielić się nią z innymi. Stąd pomysł, aby w formie ktrótkich komentarzy video dzielić sięradością, dzielić Słowem, dzielić się Jezusem. 


powrót