Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Historia Zakonu Paulinów

Pełna nazwa Zakonu Paulinów brzmi: Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE). Wzięta została od imienia św. Pawła pustelnika z Teb, który żył w południowym Egipcie w latach 228-341, a którego Kościół uroczyście uznał za pierwszego pustelnika podczas kanonizacji, mającej miejsce w 491 r. w Rzymie, za pontyfikatu papieża Gelazego I.

zobacz więcej

Historia Parafii

„Miłe obudzą wspomnienia w potomnych dobroczynne inicjatywy, jeśli tylko będą wiernie opisane na stronicach Roczników. Pierwsze miejsce w tym względzie dajemy panu Ludwikowi Pociejowi, podkomorzemu brzeskiemu i kujawskiemu, a później hetmanowi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jakkolwiek jeszcze się nie ukazały na ziemi litewskiej kwiaty Paulińskiej Palmy, jednak przynęcony nimi wspomniany hetman ofiarował braciom naszego Zakonu nową fundację, doskonale uposażona, łącznie z prowizją majątku. Fundacja miała miejsce w dziedzicznych jego dobrach we Włodawie, usytuowanych w Wielkim Księstwie Litewskim.”

zobacz więcej

Historia Klasztoru

We wrześniu 1698 roku podkomorzy brzeski Ludwik Konstanty Pociej w podziękowaniu za ocalenie z rak przeciwników politycznych podczas zamachu na jego życie, w drodze do Króla do Warszawy, postanowił ufundować klasztor dla Paulinów z Jasnej Góry w Częstochowie. Powodowany wdzięcznością dla zakonników, którzy w krytycznym momencie okazali mu pomoc i schronienie w klasztorze warszawskim św. Ducha, zamierzył hojnie uposażyć nowy klasztor na własnych włościach włodawskich stawiany.

zobacz więcej