Parafia Świętego Ludwika we Włodawie
Informacja o Projekcie „Poprawa dostępności turystycznej kościoła p.w. św. Ludwika we Włodawie położonego na Szlaku Trzech Kultur”

W dniu 30 sierpnia 2010 roku została podpisana umowa na realizację projektu „Poprawa dostępności turystycznej kościoła p.w. św. Ludwika we Włodawie położonego na Szlaku Trzech Kultur” nr 17/09-UDA-RPLU.07.01.00-06-026/09-0326.

Projekt  współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3.668.830,87 zł. Refundacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 2.568.181,46 zł, co stanowi 70% całkowitych kosztów projektu. Środki własne Parafii wyniosły 1.100.649,41 zł.

Przedmiotem projektu były działania poprawiające dostępność turystyczną Kościoła. Najważniejszym zadaniem realizowanym w ramach projektu był remont elewacji naszej świątyni. Mieszkańcy Włodawy jak i turyści mogą podziwiać piękno odrestaurowanego Kościoła.

Prace konserwatorskie przy naszej świątyni trwały od sierpnia 2010 r. do końca września 2012 roku. Prace polegały m.in. na skuciu tynków na wysokości dwóch metrów wokół kościoła oraz tych, które były odparzone. Ponadto zdemontowano stare obróbki blacharskie gzymsów, wykonano nowe spadki pod obróbki blacharskie i położono tynki renowacyjne oraz wyremontowano i uzupełniono tynki detalu architektonicznego. Co ciekawe, tynki cienkowarstwowe są zbrojne mikrowłóknem, aby w sposób szczególny chronić ten zabytek. Poza tym zadbano  o figury – oczyszczono powierzchnie rzeźb kamiennych z wtórnych nawarstwień malarskich, wykonano obróbki blacharskie gzymsów z blachy miedzianej, zaś drewniane rzeźby z fasady kościoła zostały zdemontowane i oddane renowacji w Krakowie.

 Ponadto w ramach projektu zostały wykonane następujące zadania:

 •  instalacja systemu monitoringu na zewnątrz i wewnątrz obiektu,
 •  instalacja systemy zabezpieczeń (przeciwpożarowa, włamań i napadu),
 •  instalacja systemu przepływu ludności,
 •  remont toalety z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 •  remont oświetlenia zewnętrznego, służący wyeksponowaniu elewacji kościoła krajobrazie otoczenia,
 •  remont ogrodzenia,
 •  parking z kostki brukowej,
 •  zakup zestawu audio-przewodników,
 •  zakup zestawu do prezentacji audio-video.

Kalendarium projektu

 1. Remont elewacji – izolacja fundamentów, remont toalet – dostosowanie do osób niepełnosprawnych – 102.742,05 zł; Podpisano umowę – 11.09.2010 r., Data odbioru 30.11.2010 r.
 2. Zakup systemu audioprzewodników – 19.232,70 zł; Podpisano umowę – 28.09.2010 r., Data odbioru 08.10.2010 r. Podpisano umowę – 07.12.2010 r., Data odbioru 23.12.2010 r.
 3. Zakup zestawu do prezentacji audio i video – 20.496,91 zł; Podpisano umowę – 07.12.2010 r., Data odbioru 10.12.2010 r.
 4. Remont elewacji frontowej kościoła, konserwacja figur na elewacji kościoła, Remont elewacji bocznej E2, E4, tylnej, remont ogrodzenia  – 2.660.141,26 zł; Podpisano umowę – 01.02.2011 r., Data odbioru I etapu 05.09.2011 r., II etapu 17.09.2012 r.
 5. Instalacja systemu monitoringu na zewnątrz i wewnątrz kościoła, instalacja systemu zabezpieczeń, instalacja systemu monitoringu przepływu ludności – 253.998,69 zł; Podpisano umowę – 05.05.2011 r., Data odbioru I etapu 05.09.2011 r., II etapu 17.09.2012 r.
 6. Budowa parkingu – 174.029,86 zł; Podpisano umowę – 24.08.2011 r., Data odbioru 01.12.2011 r.
 7. Remont oświetlenia zewnętrznego – 145.611,16 zł; Podpisano umowę – 24.08.2011 r., Data odbioru 01.12.2011 r.
 8. Instalacja szerokopasmowego łącza internetowego –  31.857,00 zł; Podpisano umowę – 25.10.2011 r., Data odbioru 09.12.2011 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013